Olivier Gerrits

Olivier Gerrits

Olivier is sinds 1999 werkzaam binnen Achmea en sinds 2002 actief binnen Zilveren Kruis, het zorgbedrijf van Achmea.

Olivier is gestart in 1999 op de afdeling Mergers & Acquisitions/Groep Strategie en Ontwikkeling. Sinds 2002 is hij werkzaam binnen het zorgbedrijf van Achmea. In eerste instantie als Programma manager. Daarna heeft hij diverse management posities bekleed, waaronder senior manager Marketing, senior manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg en GGZ en waarnemend directeur Zorginkoop. In 2012 is Olivier toegetreden tot de directie van Zilveren Kruis, in eerste instantie als Commercieel directeur. Eind 2013 is Olivier gestart in zijn huidige positie als directeur Zorginkoop.

Als directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis is Olivier verantwoordelijk voor de zorginkoop voor alle zorglabels van Zilveren Kruis, waaronder naast Zilveren Kruis ook Avéro Achmea, Interpolis, FBTO en Pro Life. Tevens is Olivier verantwoordelijk voor de zorginkoop van de Zorgkantoren van Zilveren Kruis, welke uitvoering geeft aan de wet langdurige zorg. Tenslotte heeft Olivier Zorginnovatie in portefeuille.

Olivier is daarmee ook eindverantwoordelijk voor alle contractuele afspraken met ziekenhuizen en in die hoedanigheid zeer nauw betrokken geweest bij de faillissementen van MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Olivier heeft Economie gestudeerd aan de UvA in Amsterdam, is 45 jaar en getrouwd. Hij heeft een dochter van 14 en een zoon van 12 jaar oud.