Niek Strohmaier

Niek Strohmaier

Niek Strohmaier is als onderzoeker verbonden aan BFI Global en Universiteit Leiden. Met zijn achtergrond in de psychologie onderzoekt hij besluitvormingsprocessen omtrent bedrijven in zwaar weer dan wel reeds gefailleerde ondernemingen in het kader van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders. De betrokken partijen (turnaround managers, bankiers, curatoren) moeten tot een oordeel komen wat betreft de oorzaak van het falen van een onderneming, om zodoende de beste koers voorwaarts te kunnen bepalen of een inschatting te kunnen maken wat betreft aansprakelijkheid. Hoe precies verklaren de genoemde partijen het falen van een onderneming? En hoe worden belangrijke (investerings-)beslissingen gemaakt om ondernemingen te redden? Zijn dergelijke oordelen wel altijd even accuraat?

Het vertrekpunt van Strohmaier’s onderzoek is de feilbaarheid van het menselijk denken. Onder de illusie van objectiviteit schuilt een scala aan denkfouten, die met name de kop opsteken in situaties gekenmerkt door hoge tijdsdruk, complexiteit en onzekerheid. Strohmaier is gefascineerd door de menselijke neiging om oorzakelijke verbanden te zien waar die er helemaal niet zijn, en hoe het komt dat sommigen ogenschijnlijk meer vatbaar zijn dan anderen voor zogeheten biases. Tijdens het TMA diner zal Strohmaier zowel uit eigen onderzoek als uit ander wetenschappelijk onderzoek putten om licht te schijnen op denkfouten bij het verklaren van falen (retrospectief) en het maken van beslissingen met het oog op de toekomst (prospectief).

Binnenkort verdedigt Strohmaier zijn proefschrift getiteld: Making Sense of Failure: A social psychological approach to financial- and legal decision making in the context of (near) insolvency.