Privacy verklaring TMA Nederland

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die in de Europese Unie is aangenomen ter bescherming van uw persoonsgegevens en geldt vanaf 25 mei 2018, heeft TMA Nederland een privacy verklaring opgesteld.

Met deze verklaring brengen wij u op de hoogte van wat er gebeurt met de gegevens die u, als deelnemer aan één van onze bijeenkomsten en/of het diner, met ons deelt en waarvoor wij deze informatie gebruiken.

Van diegenen die zich aanmelden voor een bijeenkomst vraagt TMA Nederland de NAW-gegevens en het e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij in een deelnemersbestand en gebruiken wij voor de facturatie, nieuwsbrieven, deelnemerslijst en badges van dit evenement. Op de deelnemerslijst en badge vermelden wij alleen de naam en de bedrijfsnaam van de deelnemer. Ook kan het zijn dat u na de bijeenkomst éénmalig een enquête krijgt toegezonden.

Wij nemen alle nodige acties om uw gegevens en privacy te beschermen. TMA Nederland bewaart uw gegevens alleen voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, maar niet langer dan strikt noodzakelijk, en in enkele gevallen (zoals de deelnemerslijst) als naslag. Natuurlijk kunt u via ons secretariaat op ieder gewenst moment uw gegevens laten bijwerken of verwijderen voor zover onze wettelijke verplichtingen niet in gedrang komen.

In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging kan het zijn dat er tijdens onze bijeenkomsten en/of het diner foto's en/of video's gemaakt worden. Deze kunnen op een later tijdstip gebruikt worden op nieuws- of promotiemateriaal, social media platforms en websites van TMA Nederland. De foto's en/of video's blijven bewaard als naslagmateriaal van de bijeenkomst. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan de bijeenkomst die u bijwoont door te geven aan ons secretariaat.

TMA Nederland verkoopt nooit gegevens van leden aan derden en zal dat ook in de toekomst nooit doen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mignon Bestebreurtje, secretariaat@tma-nederland.nl.