Het Thema: cyber security

Bedrijven worden zich bewuster van de mogelijke impact van cyber crime, waardoor dit onderwerp steeds vaker hoog op de agenda staat. Bestuurders vinden het lastig in te schatten hoe groot de risico’s zijn en te bedenken hoe ze een cyber security strategie moeten gaan vormgeven in combinatie met de toenemende eisen op compliance gebied (denk aan GDPR/AVG). We kennen natuurlijk allemaal voorbeelden van cyber aanvallen op grote partijen, maar ook kleinere bedrijven krijgen ermee te maken. Als het echt goed fout gaat kunnen bedrijven in een turnaround situatie of faillissement terecht komen.

Cyber crime kan ook van grote invloed zijn bij acquisities en investeringen, want hoe maakt u een inschatting van de cyber gezondheid van een onderneming? Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld 100 dagen zitten tussen inbraak en detectie. Hoe weet u zeker dat u na een overname niet met vervelende verrassingen geconfronteerd wordt?

Om uw bewustwording van het probleem te vergroten was voor deze bijeenkomst Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens uitgenodigd, voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Nadat hij 14 jaar een belangrijke rol gespeeld heeft in het optreden van de Nederlandse krijgsmacht verliet hij in 2011 Defensie. In zijn laatste functie transformeerde hij de MIVD in een moderne dienst die door de bondgenoten als belangrijke speler wordt beschouwd. Na zijn carrière bij defensie is hij verder gegaan met zijn persoonlijke missie om Nederland cyber technisch veilig te krijgen. De heer Cobelens gaf een inspirerende en vermakelijke presentatie over de risico’s waar hij in zijn carrière tegenaan liep en op voorbereid moest zijn en hij maakte een bruggetje naar de tijd waarin wij nu leven en dreiging uit andere hoeken komt dan wij ooit hadden kunnen voorzien.

René Ouwehand, Regional Head Risk Management & Governance Team, gaf samen met sidekick Eva Kelder van Fox-IT (een specialistisch bedrijf op het gebied van cyber veiligheid), een meer praktische invulling aan het onderwerp cyber crime, omdat ieder bedrijf en iedere medewerker hiermee te maken kan krijgen.

TMA Nederland bedankt de sprekers voor hun bijdrage én de bestuursleden John van Thiel en Sasja Winters voor het organiseren van deze leerzame bijeenkomst!

De sprekers

Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens

René Ouwehand

Eva Kelder