Zoals u weet is het onze missie om professionals in turnaround te verenigen en te verbinden. Daartoe organiseren wij bijeenkomsten om de professionaliteit te waarborgen en het kennisnetwerk te verbreden en verdiepen.

Om onze activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de interesses en wensen van onze leden heeft het bestuur van TMA Nederland alle leden gevraagd een enquête in te vullen. Een samenvatting van de uitkomst van deze enquête is voor u na te lezen.