Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Bijeenkomsten

Thema, sprekers, presentaties en deelnemerslijst per bijeenkomst

Doel van onze bijeenkomsten

Het is onze missie om professionals in turnaround te verenigen en te verbinden met als doel de dienstverlening aan bedrijven en organisaties die in een turnaround situatie dreigen te komen of al zijn gekomen optimaal te kunnen aanbieden. Wij organiseren bijeenkomsten die de professionaliteit waarborgen en verhogen en het kennisnetwerk verbreden en verdiepen. Er is én wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van de bijeenkomsten door bijvoorbeeld het inhuren van sprekers en goed te letten op diversiteit in onderwerpen en casussen. 

Bijeenkomsten

18 juni 2020 - 19 juni 2020

TMA Annual Conference

TMA Annual Conference
22 september 2020

ALV/Septemberbijeenkomst

ALV/Septemberbijeenkomst
17 november 2020

Jaarlijks Diner

Jaarlijks Diner