Het is onze missie om professionals in turnaround te verenigen en te verbinden met als doel de dienstverlening aan bedrijven en organisaties die in een turnaround situatie dreigen te komen of al zijn gekomen optimaal te kunnen aanbieden. Wij organiseren bijeenkomsten die de professionaliteit waarborgen en verhogen en het kennisnetwerk verbreden en verdiepen.

Er is en wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van de bijeenkomsten door bijvoorbeeld het inhuren van professionele dagvoorzitters en goed te letten op diversiteit in onderwerpen en casussen. Klik voor informatie uit de jaren 2018 en 2019 op onderstaande links. Voor een volledig overzicht van de sprekers en onderwerpen uit de geschiedenis van TMA Nederland kunt u contact opnemen met het secretariaat.