Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Voor de goede orde...

Afmelden bijeenkomsten

Leden en gasten van sponsors kunnen zich na aanmelding te allen tijde kosteloos afmelden via Mijn TMA. Wel vragen we hen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Niet-leden kunnen zich na aanmelding tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos afmelden via Mijn TMA. Hierna is afmelden, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, helaas niet meer mogelijk. Zij krijgen in dit geval per e-mail een factuur ten bedrage van de deelnamekosten toegestuurd. 

Afmelden diner

Leden, niet-leden en gasten van sponsors kunnen zich na aanmelding tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het diner kosteloos afmelden via Mijn TMA. Hierna is afmelden, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, helaas niet meer mogelijk. Zij krijgen in dit geval per e-mail een factuur ten bedrage van de deelnamekosten toegestuurd.

Beeldmateriaal bijeenkomsten en diner

In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging kan het zijn dat er tijdens een bijeenkomst of een diner foto's en/of video's gemaakt worden. Dit beeldmateriaal kan op een later tijdstip gebruikt worden op nieuws- of promotiemateriaal, social media platforms en websites van TMA Nederland. De foto's en/of video's blijven bewaard als naslagmateriaal. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan een bijeenkomst of een diner door te geven aan ons secretariaat.

Deelnemerslijst bijeenkomsten en diner

In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging worden uw naam en bedrijfsnaam op een deelnemerslijst op onze website geplaatst, bij de informatie over de bijeenkomst of het diner waarvoor u zich heeft aangemeld. Verder wordt deze lijst als hand-out aan alle deelnemers van de desbetreffende bijeenkomst meegegeven. Bij het diner worden geen hand-outs meegegeven.

Privacy

Wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. U kunt de privacy verklaring van TMA Nederland hier nalezen

Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met ons secretariaat (secretariaat@tma-nederland.nl of 06 81 37 88 60).